O rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislým rozhodcem namísto soudu a je pro věřitele nejjednodušším, nejlevnějším a nejrychlejším způsobem, jakým dosáhnout exekučního titulu. Pro to, aby byly spory z Vašich smluv rozhodovány rozhodcem, stačí udělat jediné, a to zahrnout do smluv tzv. rozhodčí doložku.

Moje služby využívá

Moje služby využívají zejména ty subjekty, které potřebují řešit velké množství sporů souvisejících s jejich činností. Jedná se zejména o poskytovatele půjček a úvěrů, stavební a dopravní společnosti, realitní kanceláře, pronajímatele nemovitostí a společenství vlastníků jednotek.